Jak mogę Ci pomóc

Jesteś tutaj:

Razem skoncentrujemy się na odkrywaniu Twoich mocnych stron. Dzięki skutecznym narzędziom i strategiom będziemy pokonywać prokrastynację i  rozwijać umiejętności efektywnego planowania, a także kształtować nawyki, które będą Cię wspierały w realizacji Twoich celów.                             

Wspólnie będziemy eksplorować Twoje wartości, priorytety życiowe i wszystko to co dla Ciebie istotne, abyś mogła wypracować konkretne kroki w ich kierunku.

Dzięki zastosowaniu różnorodnych technik coachingowych, stworzysz jasną strategię, która nie tylko zbuduje Twoją pewność siebie, ale także umożliwi efektywne działanie, a co za tym idzie – osiąganie efektów. Przekształcisz ograniczenia, blokady i wyzwania w możliwości, a zdobyte umiejętności pomogą Ci wkroczyć na ścieżkę spełnienia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym otwierając przed Tobą nowe perspektywy i możliwości rozwoju.

Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja skupia się na dialogu. Ja będę zadawała Ci pytania, a Ty będziesz na nie odpowiadać, czasami dążyć do znalezienia odpowiedzi, eksplorować swoje wnętrze w jej poszukiwaniu.

Pamiętaj, nie da się udzielić błędnej odpowiedzi.

Każda informacja od Ciebie ma swoją wartość – przyczynia się do poszerzania perspektyw.

1.

Ustalenie celu

Moje pytania będą Cię prowadziły do ustalenia klarownego, konkretnego, mierzalnego celu. To nie tylko określenie tego co chcesz osiągnąć, ale również zrozumienie dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny. Będę kierowała do Ciebie pytania, które pomogą Ci głębiej zrozumieć Twoje motywacje, wartości i pragnienia. To kluczowe – jasno określony cel stanowi fundament procesu coachingowego i dostarcza wytycznych do działań, refleksji i oceny postępów.

2.

Refleksja nad tym co jest tu i teraz

Zachęcam Cię do zgłębiania swoich myśli, uczuć i reakcji w określonej kwestii. Będziesz opowiadać o swoich doświadczeniach, sukcesach, trudnościach. Wspólnie będziemy analizować co działa dobrze, co mogłoby być ulepszone, jakie wyzwania możesz spotkać na swojej drodze. Stanowić to będzie „lustrzaną odskocznię”, która pomoże Ci spojrzeć na własne doświadczenia z nowej perspektywy.

Planowanie działań

3.

Tworzysz konkretne i spójne strategie działania mające Cię doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu. Przekładamy Twój cel na realne kroki, które będziesz podejmowała. Jest to swojego rodzaju mapowanie ścieżki ku sukcesowi – opieramy się na Twoich wcześniejszych refleksjach, analizie i naszych dyskusjach. Następnie monitorujemy Twoje cele – sprawdzamy co działa, analizujemy co może sprawiać trudność i zastanawiamy się jak ją pokonać. Na bieżąco reagujemy na zmiany i doskonalimy strategię działania.

4.

Zastosowanie narzędzi coachingowych

Ćwiczenia, wizualizacja, praca z kartami itp. – będę Ci proponowała ich wykorzystanie. Z doświadczenia wiem, że narzędzia stanowią cenne wsparcie w Twojej pracy jako Klientki. Czasami ułatwiają dogłębne zrozumienie siebie, swoich wyzwań i opcji. Innym razem pozwalają na wyrażenie swojego stanu emocjonalnego czy sytuacji za pomocą symbolów lub metafor. Wykorzystanie narzędzi wzbogaca sesję coachingową o interaktywne i praktyczne elementy, które bardzo często przyspieszają proces osiągania celów i rozwijania umiejętności.

Wspólna zasada

Działamy na zasadzie współpracy. Ja jestem odpowiedzialna za prowadzenie sesji w sposób, który inspiruje i motywuje, za atmosferę zaufania oraz poczucie bezpieczeństwa. Ty jesteś odpowiedzialna za swój cel i pracę na sesji. Twój wkład jako Klientki jest kluczowy – to Ty kształtujesz i ustalasz swój cel oraz opracowujesz plan na podstawie moich pytań i swoich odpowiedzi.

Jak podjąć współpracę i jak najlepiej wykorzystać nasze współdziałanie?

Podejmij decyzję o chęci
uczestniczenia w procesie coachingowym

Skontaktuj się ze mną i umów na sesję

Zaangażuj się
– od tego zależy cały Twój proces i jego efekt

Celebruj sukces zmiany!